Algemene voorwaarden - Uitlaatservice

 

                                                                                                                                                                                                                                                Augustus 2019

 

 1. Algemeen
 2. Aanmelden
 3. Sleutels
 4. Gezondheid
 5. Aansprakelijkheid
 6. Honden
 7. Vervoer
 8. Betalingen en tarieven
 9. Vrije dagen / vakantie
 10. Vakantie opvang
 11. Privacy
 1. Algemeen
 • Iedereen die diensten afneemt van HalDi-coaching gaat akkoord met de algemene voorwaarden
 • HalDi-Coaching is in het bezit van de juiste verzekeringen
 • Deze algemene voorwaarden zijn overhandigd tijdens het intakegesprek en zijn in te zien op de website van HalDi-Coaching www.dimphyvanhalteren.nl
 • HalDi-Coaching behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en tarieven ten alle tijde te wijzigen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op bepalingen in eerder verstrekte voorwaarden en tarieven
 • HalDi-Coaching behoudt zich ten alle tijde het recht om uitlaat- of vakantiehonden op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren. 

 1. Aanmelden
 • Om de hond aan te melden voor de uitlaatservice wordt eerst het aanmeldformulier op de website ingevuld en verzonden. Daarna wordt er per mail of telefonisch contact opgenomen met de eigenaar en een kennismakingsafspraak ingepland waarbij HalDi-Coaching langs gaat bij de eigenaar en hond om kennis te maken.
 • Tijdens het Kennismakingsgesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en worden de algemene voorwaarden overhandigd. Ook wordt hierbij het sleutelcontract getekend en wordt er een sleutel overhandigd aan HalDi-Coaching
 • Inplannen van de wandelingen kan via whatsapp/sms. 
 • Afmelden voor een wandeling moet minimaal 24uur voor de geplande wandeling.

 1. Sleutels
 • Voor overhandiging van de sleutel zal het sleutelcontract getekend worden
 • Sleutels worden alleen voorzien van een label met de naam van de hond
 • Sleutels worden niet gedupliceerd zonder toestemming van de eigenaar.
 • Wanneer de samenwerking wordt beëindigd, wordt ook de sleutel teruggegeven aan de eigenaar. Deze wordt persoonlijk overhandigd, niet in de brievenbus gegooid tenzij anders overeengekomen.
 • Sleutels worden niet aan derden meegegeven zonder toestemming van de eigenaar.
 • Bij verlies of diefstal van de sleutels zal de eigenaar zsm op de hoogte gesteld worden
 • HalDi-Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van diefstal of verlies van de sleutel

 1. Gezondheid
 • Eventuele gezondheidsrisico’s en medicatie worden vooraf gemeld
 • De honden hebben een juist geregistreerde chip en zijn voorzien van de benodigde vaccinaties/titer
 • Wanneer HalDi-Coaching een bezoek aan de dierenarts nodig acht, zal dit zo snel mogelijk kenbaar gemaakt worden.
 • Bij spoedgevallen zal HalDi-Coaching er zorg voor dragen dat de hond zsm bij de dierenarts komt. Uiteraard wordt de eigenaar hiervan zsm op de hoogte gesteld, maar het welzijn van de hond gaat op dit moment voor.
 • Eigenaar geeft, indien niet direct bereikbaar, toestemming aan HalDi-Coaching om, in geval van ongeval, ziekte e.d. op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen

 1. Aansprakelijkheid
 • De eigenaar blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor de eigen hond(en)
 • De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade aan woning/garage/schuur en/of inboedel, aangericht door (een natte of vieze) hond.
 • De eigenaar heeft een WA verzekering waar de hond ook in meeverzekerd is.
 • HalDi-Coaching is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in de woning van de eigenaar.
 • HalDi-Coaching is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit woning/garage/schuur e.d. van waaruit de hond wordt opgehaald.
 • HalDi-Coaching is niet aansprakelijk voor ziekte, letsel, dood of verwondingen van de hond, of voor diefstal, verduistering danwel vermissing van de hond
 • HalDi-Coaching is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de hond aan derde.  

 1. Honden
 • HalDi-Coaching zorgt voor riemen en halsbanden. De halsbanden zijn voorzien van het telefoonnummer van HalDi-Coaching. 
 • De wandelingen zullen tussen 10uur en 14.00uur starten, ook indien er in meerdere groepen gelopen wordt.
 • Indien er in meerdere groepen gelopen wordt zal HalDi-Coaching hiervoor de verdeling bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de route en het karakter van de honden.
 • De lengte van de wandeling is afhankelijk van de groep. Gemiddeld zal dit tussen de 45 en 60 minuten zijn.
 • Wanneer er iets voorvalt tijdens de uitlaatronde wordt de eigenaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan grote stress, angst, weglopen, bijtincidenten, overgeven, vlooien, teken e.d.
 • Loopse teven kunnen niet mee in de groep. Individuele wandelingen zijn eventueel een alternatief.
 • Pups mogen vanaf 6 maanden oud mee in de groep. Dit ivm de ontwikkeling van de hond. Voor 6 maanden is overleg over een alternatief mogelijk.
 • De eigenaar zorgt er voor dat er een handdoek thuis klaar ligt om de hond(en) af te kunnen drogen bij het thuisbrengen.
 • Bij extreme hitte of sneeuw/kou heeft HalDi-Coaching het recht om de wandelingen in te korten of aan te passen. 

 1. Vervoer
 • De honden zullen vervoerd worden in daarvoor geschikte kennels.
 • Mocht de bus kapot zijn, worden de honden vervoerd in een personenauto
 • De bus wordt goed onderhouden en regelmatig goed schoongemaakt
 • De bus is voorzien van airco.
 • Wanneer door weersomstandigheden de honden niet in de bus vervoerd kunnen worden (te warm of gladheid bv) zal HalDi-Coaching de wandelingen aanpassen en de honden zoveel mogelijk individueel uitlaten. Het kan voorkomen dat de wandelingen om deze reden dan ook ingekort worden. 

 1. Betalingen en tarieven
 • Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.
 • Tarief voor normale wandelingen is €12,50 per wandeling
 • Tweede hond op hetzelfde adres is €11 per wandeling
 • Individuele wandeling voor loopse teven is €20 per dag. Er wordt door HalDi-Coaching met de eigenaar afgesproken of dit 1 lange wandeling betreft (voor of na het uitlaten van de groep), of 2 korte wandelingen (voor én na het uitlaten van de groep)
 • Betaling gaat door middel van abonnementen. Dit bedrag wordt voorafgaand aan elke maand gefactureerd, ongeacht of de hond meegaat of niet, tot het abonnement wordt stopgezet. Hierin is rekening gehouden met 8 weken per jaar waarin de hond geen gebruik maakt van de uitlaatservice, of HalDi-Coaching niet werkzaam is. Hiervoor gelden de volgende tarieven:
  1 hond per adres:
  1x per week = €45,85 per maand
  2x per week = €91,65 per maand
  3x per week = €137,50 per maand

  2 honden op 1 adres:
  1x per week = €86,20 per maand
  2x per week = €172,30 per maand
  3x per week = €258,50 per maand
 • Op de 25ste van de maand zal een betaalverzoek gestuurd worden voor de betaling van het abonnement. Contant betalen mag ook. 
 • Wanneer de hond buiten het abonnement om een keer extra mee gaat is dit geen probleem (mits er plaats is). Voor deze wandeling zal een apart tikkie gestuurd worden. 
 • Bij annulering door hitte of sneeuw/kou is er de mogelijkheid dat de hond kort aan huis uitgelaten wordt, of de wandeling mag op een ander moment ingehaald worden.
 • Is een hond langer dan 3 weken ziek/geblesseerd, kan het abonnement tijdelijk stop gezet worden. 
 • De opzegtermijn: de maand waarin wordt opgezegd wordt afgemaakt. De hond kan afgemeld worden voor de wandelingen, maar er wordt geen geld teruggegeven. 
 • HalDi-Coaching hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Indien u niet optijd betaald stuurt HalDi-Coaching eenmalig een herinnering. Als u na het ontvangen van de herinnering nogmaals niet optijd betaald, wordt de dienstverlening per direct en zonder overleg stopgezet.
 • HalDi-Coaching heeft het recht de tarieven aan te passen. Dit wordt minimaal 3 maanden vooraf doorgeven zodat de eigenaar op tijd op de hoogte is. 

 1. Vrije dagen / vakantie
 • Wanneer er dagen zijn dat HalDi-Coaching geen diensten kan leveren, zal dit minimaal 2 weken vooraf bekend gemaakt worden zodat u optijd iets anders kunt regelen. Deze data zijn ook terug te vinden op de website 

 1. Vakantieopvang
 • HalDi-coaching kan uw hond ook in vakantieperiodes opvangen. De hond slaapt dan bij HalDi-coaching thuis en zal verder meegaan met de werkzaamheden in de uitlaatservice en dagopvang. Hiervoor gelden aparte tarieven.

 1. Privacy
 • HalDi-Coaching zal nooit uw persoonlijke gegevens vermelden op social media.
 • Persoonsgegevens worden alleen door HalDi-Coaching gebruikt om u op de hoogte te stellen van zaken rondom de HalDi-Coaching en voor de administratie.
 • Foto’s van de honden mogen gebruikt worden op facebook en andere marketing materialen